Závodní prostor

Předběžné vymezení závodního prostoru pro jednotlivé etapy, podklad: ZM10, ČÚZK.