Mapy

Části mapy Bílá skála (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/bila-skala-2023), mapováno v průběhu 2022, revize jaro 2023. Klíč ISOM 2017-2, ekvidistance 5 m, měřítko 1:10 000, resp. 1:7 500 (pro žactvo do DH10, P a starší veterány). Mapoval a kreslil Jan Beneš. Mapy budou vytištěny na voděodolný materiál pretex.