Mapy

Poběží se na rozšířeních map Řasy (mapoval Jan Beneš) a Sněhulákovo Dřevo (mapoval Arnošt Komárek) připravených z velké části v letech 2017–2018. Celý prostor projde revizí na jaře/v létě 2019.

Mapový klíč ISOM2017-2, měřítko pro všechny etapy i kategorie 1:10 000, ekvidistance 5 m.