Mapy

Části mapy Homolka – Vojířov (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/homolka-vojirov-2024),
mapováno 2020 – 2024, revize starších částí mapy proběhnou na jaře a v létě 2024. Klíč ISOM 2017-2, revize 6, ekvidistance 5 m, meřítko 1:10 000, resp. 1:7 500 (pro žactvo do D/H10, P a starší veterány v některých etapách). Mapovali a kreslili Arnošt Komárek (většinově prostor E1 a E3) a Jan Beneš (prostor E2). Mapy budou vytištěny na voděodolný materiál Pretex.