Pozvánka

Pozvánka:

V roce 1974 se na mapě Řasy 1 v lesnaté oblasti České Kanady s nejvyšším vrchem Řasy (642 m n. m.) mezi rybníky Dřevo a Kačležským konal 1. ročník 10 dnů s OB (pátek až další neděle) pořádaných jindřichohradeckým oddílem OB. Závod byl později známý pod názvem Interkompas a v 10-ti denním formátu byl pořádán až do konce 80. let minulého století. V roce 2019 si tedy připomeneme 45 let od prvního Interkompasu. 10 dnů organizovaných OB aktivit si již (nebo zatím?), navzdory všem technickým a jiným vymoženostem, o kterých se před 45 lety nikomu nesnilo, pořádat netroufáme. Nicméně alespoň třídenní závody ve stejných terénech jsme se uspořádat rozhodli a doufáme, že tato možnost zakončit letní dovolenou v jižních Čechách nebo oddílové soustředění v blízkých terénech (Landštejn, prostory EYOC/MED 2011, …) třídenní orientačně běžeckou závodní tečkou přiláká nejenom pamětníky původního Interkompasu. Je jenom na vás, zda si sami připravíte celých 10 dnů s OB v jižních Čechách!

Pořadatel: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)

Termín: 30.8. – 1.9.2019

Centrum: Číměř, LDT Bílá skála, 49.0753228N, 15.0886208E

Informace: https://interkompas.sosjh.cz, e-mail: interkompas[zakroucené a]email.cz

Etapy:

         Vzdálenost ze shromaždiště
   Charakter   Start   Cíl  
E1   krátká trať   do 1 500 m   do 1 500 m  
E2   klasika   do 500 m   do 500 m  
E3   zkrácená klasika (hendikep)   do 1 200 m   0 m  
Shromaždiště E1 a E3 v centru, shromaždiště E2 vzdálené z centra 6 km autem, 4,5 km pěšky/na kole lesem, většinově po zpevněných cestách.

Terén: Les v západní oblasti České Kanady, 450–640 m n.m., porostově velmi pestrý, se střední až vyšší hustotou sítí komunikací, členitý terén s hrázkami a kupkami, vodotečemi a potůčky, místy s kameny a skalkami. Část E2 v prostoru bývalého lomu (větší množství nahodile rozmístěných balvanů a dalších pozůstatků těžební činnosti).

Prostory jednotlivých etap, viz zde.

Mapy: Rozšířený prostor map Řasy a Sněhulákovo Dřevo mapovaných v období 2017–18. Všechny části mapy projdou revizí na jaře/počátkem léta 2019. Měřítko pro všechny etapy i kategorie 1:10 000, ekv. 5 m, klíč ISOM 2017. Autoři Jan Beneš (východně od silnice č. 128) a Arnošt Komárek (západně od silnice č. 128). Mapy budou vytištěny na voděodolný papír nebo zabaleny v plastových mapnících.

Kategorie:

D10N (fáborky), D10, D12, D14, D16, D18, D21A, D21B, D21C, D35A, D35B, D45A, D45B, D55A, D55B, D65, D75  
H10N (fáborky), H10, H12, H14, H16, H18, H21A, H21B, H21C, H35A, H35B, H45A, H45B, H55A, H55B, H65, H75 
HDR – kategorie pro rodiče s malými dětmi (fáborky) 
P – volná kategorie pro příchozí a začátečníky (obtížnost H12) 
T – tréninková kategorie pro středně pokročilé (obtížnost H18) 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

Přihlášky: Přihlášky budou jsou otevřeny v systému ORIS.

Ubytování: Pořadatel bude zajišťovat (1) sruby a chatky v prostorách LDT Bílá skála (cca 150 lůžek), možnost pobytu již od pondělí 26.8., (2) stanový kemp v těsné blízkosti LDT Bílá skála pro pobyt od pátku 30.8. čtvrtka 29.8. do neděle 1.9. Objednávky ubytování budou možné s otevřením přihlášek (březen 2019).

Doprovodné sportovní a kulturní akce: V týdnu před závody (nejspíš čtvrtek) plánujeme možnost zúčastnit se unikátního O-labyrintu v živoplotovém bludišti u Dolní Pěny (10 km z centra). S dalším kulturně-sportovním programem se počítá na sobotní odpoledne do centra závodu. Podrobnosti o doprovodných akcích budou zveřejněny na webu závodu a v pokynech pro účastníky.

Trénink: V prostorech EYOC (MED) 2011 (přibližně oblast mezi obcemi Hradiště, Sedlo, Příbraz, Nový Vojířov) budou od úterý 27.8. do pátku 30.8. postaveny dva tréninky (cca 5 km, obtížnost cca DH18). Mapy (prošlé od roku 2011 pouze nahodilými revizemi v rámci oddílových akcí) budou k dispozici v centru závodu.

Další předzávodní tréninkové možnosti: K předzávodním tréninkovým pobytům v širším okolí centra závodu lze využít též několik osvědčených prostorů s vyzkoušeným O-přívětivým ubytováním. Mapy (mapováno v roce 2011, resp. 2014, nahodile aktualizováno) po dohodě k dispozici u pořadatele:

Školka: Bude k dispozici na shromaždišti po dobu konání každé etapy na dobu nutnou k absolvování závodu.