Přihlášky

Přihlášky jsou otevřeny v ORISu

Neregistrovaní a zahraniční závodníci pomocí „Jednorázové přihlášky“ v ORISu. Na přihlášky zaslané e-mailem nebude brán zřetel.
Od 16.8. přihlášky pouze dle možností pořadatele (do počtu objednaných map). Pořadatel si vyhrazuje
právo ukončit v některých, případně ve všech kategoriích (včetně P a HDR) příjem přihlášek k 15.8. I v kategoriích P a HDR doporučujeme se přihlásit nejpozději 15.8