Mapy

Části mapy Landštejn 5 (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/landstejn-5-2021), mapováno od podzimu 2020. Měřítko 1:10 000, ekv. 5 m, klíč ISOM 2017-2. Pro krátkou trat’ (E1), případně zkrácenou klasiku (E3) bude zváženo použití meřítka 1:7 500 pro kategorie DH10(N), HDR, P a starší veterány. Mapují i kreslí Jan Beneš (cca 8 km2) a Arnošt Komárek (cca 2 km2, severní část). Mapy budou vytištěny na voděodolný papír nebo zabaleny v plastových mapnících.

Ukázka mapy